Bestuur weer op volle sterkte met 7 personen

09 februari 2020


De uitbreiding van het bestuur, waartoe opgeroepen was voor en tijdens de ALV van woensdag 29 januari jl, leverde geen kandidaten op. Direct na de afsluiting op dezelfde avond meldden zich wel drie leden met interesse. Met deze drie leden zijn de afgelopen week in de reguliere bestuursvergadering verdere gesprekken gevoerd wat heeft geleid tot hun definitieve aanmelding voor een functie in het bestuur.

De drie nieuwe bestuurders zijn:

  • Paul van der Boom
  • Ton Emmelot
  • Dion Vissers

Met de voltallige bezetting van 7 personen zullen wij in maart de posten binnen het bestuur verdelen en kenbaar maken aan de commissies en de leden. Conform het gestelde in de ALV van januari jl. zullen de nieuwe bestuurders in de ALV van 2021 formeel worden benoemd.  

Wij zijn zeer verheugd met de nieuwe aanwas binnen het bestuur van de drie enthousiaste kandidaten.

Nieuwscategorieën