Extra maatregelen op park, terras en paviljoen ivm Covid19.

21 augustus 2020


Om iedereen een veilig verblijf te kunnen bieden in ons paviljoen en terras zijn de volgende maatregelen van kracht: 

Sinds 10 augustus zijn wij verplicht te registreren wie bij onze club aanwezig is i.v.m. mogelijk bron- en contactonderzoek. Dit geldt voor personen van 18 jaar en ouder die het terras en of het paviljoen bezoeken. Registreren hoeft niet door de leden die bardiensten draaien, spelers die hebben afgehangen middels het digitale afhangbord, leden die deelnemen aan trainingen verzorgd door TS Gijs en of Padelschool Rob Jaspers en spelers voor de thuiswedstrijden van de competitie 2020. Deze personen zijn reeds digitaal geregistreerd.

Registreren kan geschieden vanaf donderdag 20 augustus middels het invullen door speler/gast van een contactformulier in het paviljoen. Dit formulier inleveren bij de bardienstmedewerker, deze bergt het formulier op in één speciale map. Ivm privacy en AVG zullen de gegevens uitsluitend voor het eventuele contactonderzoek worden gebruikt en na veertien dagen worden vernietigd.

Overige maatregelen;

Er is een looproute voor toegang tot en in het paviljoen aangeven met pijlen en aanduidingen INGANG en UITGANG; Het clubhuis betreden via de ingang aan de zijde van baan 5-6 en het clubhuis verlaten via de uitgang bij baan 3-4.

 

-Op het terras en in het paviljoen is een zitplaats verplicht, aan de statafels mag alleen met een barkruk gezeten worden, aan de bar mag alleen besteld en afgerekend worden

-Voor bezoekers vanaf 18 jaar en ouder, houd u aan de 1,5 meter regel

-Bij gezondheidsklachten blijf thuis en laat u z.s.m. testen

-Was en desinfecteer uw handen frequent

-Laat bij voorkeur 1 persoon de bestelling doen indien u met meerdere personen bent;   ·         Voorkom onnodige drukte in het paviljoen en op het terras

-Volg ten alle tijden de in het paviljoen aanwezig aanwijzingen en instructies op!  

Indien wij ons niet aan de maatregelen en protocollen van het RIVM en KNLTB/NSF houden bestaat de mogelijkheid dat wij, TC Gilze, een sanctie opgelegd krijgen met een mogelijke sluiting van 2 weken als gevolg. Onze oproep aan u allen om bovenstaande spelregels na te leven.   

Nieuwscategorieën