Senioren mogen weer dubbelen!

21 mei 2020


Vanaf nu mag er ook weer gedubbeld worden door volwassenen van 19 jaar en ouder, 4 spelers per baan, mits de 1,5 meter afstand gerespecteerd wordt. Ook als dat betekent dat een speler soms een bal moet durven laten gaan.   Het besmettingsrisico bij dubbelspel is volgens zowel de experts van NOC*NSF als de KNLTB bondsarts gering. Dit in combinatie met de verdere versoepeling van de maatregelen en de ervaringen van verenigingen en spelers de afgelopen weken betekent dat we al eerder dan 1 juni de volgende stap kunnen zetten en er weer gedubbeld mag worden!  

Enkele highlights uit de richtlijnen en afspraken die wij binnen onze vereniging gemaakt hebben blijven van toepassing:

- Het park zal dagelijks open zijn van 8.00 – 22.30 uur.

- Paviljoen en terras blijven gesloten, alleen toiletten en afhangbord zijn bereikbaar.

- Baanreservering en/of afhangen op afstand (indien mogelijk) en middels het afhangbord in het paviljoen. Reservering op afstand maximaal één week vooruit en maximaal drie reserveringen per persoon.

-De vereniging stelt corona verantwoordelijken aan die erop toezien dat de afspraken en richtlijnen worden nageleefd, eventueel middels steekproeven. Tevens zijn zij aanspreekpunt voor de begeleiders van de jeugd en de trainers.

- Als corona-verantwoordelijken (aanspreekpunt) binnen de vereniging zijn de volgende personen binnen bestuur aangesteld;

voorzitter Kees Gijsbrechts 06-51380058, parkbeheer Dion Vissers 06-21631231 en secretaris Rob van Enschot 06-49020170.  

 

Wij hopen hiermee weer een stap vooruit richting het buitensporten hebben gezet en vertrouwen erop dat de leden zich houden aan de afspraken en richtlijnen zoals gemaakt.  

Nieuwscategorieën