Uitbreiding park met 2 padelbanen

12 april 2022


Tijdens de ALV van 30 maart jl hebben de aanwezige leden met grote meerderheid van stemmen het voorstel tot uitbreiding van het aantal padelbanen van 2 stuks naar 4 stuks op ons tennis- en padelsportpark aangenomen.  

De padelwerkgroep (Koen Michielsen, Eugene Houthooft, Dirk Beijers, Tobias Godthelp, Joris Hoevenaars en Tom Wassenaar) presenteerde tijdens de ALV de uitkomst van het door hen uitgevoerde onderzoek d.m.v. een uitgebreide Power Point presentatie.

Hierna volgde een vraag- en antwoordronde waarna de voorgestelde uitbreiding, onder bepaalde voorwaarden zoals een contributieverhoging per seniorlid van € 3 vanaf 2023, ter stemming werd gebracht en werd aangenomen.

Aanpassing van het park en de aanleg van deze 2 padelbanen zal in de komende zomermaanden worden gerealiseerd.  

Zie boven dit bericht de lay-out van het park met hierop aangegeven de tennisbanen 5 t/m 8 en de padelbanen 1-2 (bestaand) en padelbanen 3-4 (nieuw). De volledige PP presentatie zal later op de website bij de notulen van de ALV worden geplaatst. 

Wij danken de werkgroep voor het uitvoeren van het onderzoek, het verzorgen van de presentatie en het presenteren van het geheel op de ALV.  

Het bestuur   

Nieuwscategorieën