Uitbreiding park met 2 padelbanen en renovatie baan 1

18 mei 2022


Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven zijn de voorbereidingen voor de aanleg van de nieuwe padelbanen 3 en 4 én de renovatie van padelbaan 1 in volle gang.

Leveranciers en producten
Gezamenlijk, padelwerkgroep en afgevaardigden van het bestuur, hebben in de afgelopen maand keuzes van leveranciers en producten gemaakt. De inkooporders bij diverse leveranciers zijn geplaatst. Op het moment dat u deze brief leest lopen de laatste onderhandelingen over inhoud en prijs met partijen.

Planning realisatie padelbanen
Eind mei komen alle partijen bij elkaar en zal de planning voor de realisatiefase worden besproken en vastgesteld. De ambitie van start werkzaamheden na de ClubKampioenschappen op 4 juli en gereed voor het Open toernooi op 26 augustus staat nog steeds overeind. Begin juni weten we of het gaat lukken. Factoren zoals levertijden,  beschikbaarheid medewerkers en afhankelijkheid van het weer zijn tegen die tijd bekend. Het weer blijft uiteraard een risicofactor!

Van 4 juli t/m 26 augustus alleen padelbaan 2 beschikbaar
Negatieve bijkomstigheid is dat er in de periode van 4 juli t/m 26 augustus alleen op padelbaan 2 padel gespeeld kan worden. Tennissen op één van de acht tennisbanen is uiteraard wel mogelijk en een prima alternatief voor al onze leden!  

Ideeën en handjes zijn welkom
Ideeën en handjes zijn uiteraard altijd welkom, meldt u bij één van de werkgroepleden.  

De werkgroep padel en het bestuur. 

Nieuwscategorieën