UITNODIGING Extra Algemene Ledenvergadering 2023

07 juni 2023


Op woensdag 24 mei heeft er een extra Algemene Ledenvergadering 
plaatsgevonden. Deze extra ALV was bedoeld om de gewijzigde statuten ter goedkeuring aan de leden voor te leggen.
In deze gewijzigde statuten zijn de naamswijziging naar T.P.C. Gilze en de nieuwe regelgeving WBTR doorgevoerd.

Om de statuten goed te kunnen keuren was een minimum aantal aanwezigen van 2/3 van het totaal aantal leden vereist.
Dit quorum hebben we, zoals verwacht, niet gehaald.
Het gevolg hiervan is dat we de statuten niet ter stemming hebben kunnen brengen. 

Wel hebben de aanwezige leden ingestemd met een nieuwe  ALV op woensdag 14 juni a.s. Daarnaast is er door de aanwezige leden ingestemd dat er geen minimaal aantal leden aanwezig hoeft te zijn op deze nieuwe ALV om de statuten ter stemming voor te leggen.

Omdat we het als bestuur belangrijk vinden dat onze leden zich kunnen vinden in deze nieuwe statuten nodigen we jullie uit voor de extra ALV op woensdag 14 juni om 20:00 uur in het paviljoen van T.C. Gilze.

We hopen dat je erbij kunt zijn.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur van TC Gilze,

Inge Godthelp (Voorzitter)
Rob van Enschot (Secretaris)
Caspar Haasnoot (Penningmeester)
Paul van der Boom
Ton Emmelot
Hans Mertens
Tearry Bekkers

Nieuwscategorieën