Update Coronamaatregelen

23 september 2021


Op dinsdag 21 september heeft de KNLTB een update geplaatst hoe om te gaan met de maatregelen op het park én in het horeca-gedeelte van het paviljoen. U kunt deze update terugvinden op de website van de KNLTB en op de club-app van TC Gilze.

De 1.5mtr maatregel wordt losgelaten en bezoekers van het paviljoen moeten in het bezit zijn van een coronabewijs; 

Voor leden en gasten die binnen in het paviljoen zitten, zowel staan als zitten, is een coronabewijs nodig! De kleedkamers, toiletten en terrassen vallen buiten deze verplichting.  

Voor onze eigen leden vanaf 14 jaar, stellen wij als bestuur dat het de verantwoording van de leden is dat zij het paviljoen NIET betreden als zij niet in het bezit zijn van een geldig Coronabewijs. Het aanspreken en eventueel in discussie gaan van en met de eigen leden door de paviljoenmedewerker(s) moet voorkomen worden. De verplichting om (steekproefsgewijs) te controleren wordt wel bij deze vrijwilligers weggelegd. 

Om een scheiding te creëren tussen het horeca-gedeelte van het paviljoen én de gang naar de toiletten, het afhangbord en de kleedkamers zal de glazen deur dicht zijn (niet afgesloten). Dit conform het advies van de KNLTB. 

Vertrouwende op een ieders medewerking en begrip voor de check door de paviljoendienst medewerker op coronabewijs en legitimatie wensen we jullie een mooi en gezellig tennis- en padel najaar! Dank namens paviljoen- en competitiecommissie.

Nieuwscategorieën